هوش-مصنوعی

توسعه هوش مصنوعی و سرانجام آن

/
نقش هوش مصنوعی هر روز در زندگی ما پر رنگ تر می‌شود. آخرین پ…
هوش-مصنوعی

آمازون پیشرو در مسیر هوشمندسازی – از حلقه هوشمند تا پخت و پز هوشمند

/
هوشمندسازی با استفاده از امکانات ایجاد شده توسط هوش مصنوعی ه…
هوش-مصنوعی

تصاویر واقعی از انسانهایی که واقعی نیستند

/
گسترش ابعاد هوشمندسازی تجهیزات و به کار بردن هوش مصنوعی این …